Tööpsühholoogi vastuvõtt täiskasvanutele

Täiskasvanud inimene viibib suure osa päevast tööl ning töökeskkonnal on tema tervisele oluline mõju. Tööpsühholoog nõustab inimest, kuidas tööelus hoida oma vaimset tervist ja ennetada sellega seonduvaid probleeme, sh kuidas jõustada töötaja töövõimet ja parandada tööga rahulolu. Nõustamisel uuritakse tegureid, mis põhjustab tööalast stressi ning otsitakse nende mõju vähendamise võimalusi töökeskkonnas. Koostöös psühholoogiga leitakse üles kliendi ressursid ja sobivad lahendused. Tööpsühholoog tegeleb motivatsiooni ja enesearengu teemadega, konfliktide ja probleemide lahendamisega, töö- ja pereelu tasakaalu leidmisega, kriisiolukordadega, suurenenud pinge ja ärevusega, alanenud meeleoluga, läbipõlemisega jms.

Anneliis Tali

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut, kliiniline lapsepsühholoog, kliiniline neuropsühholoog, töö- ja organisatsioonipsühholoog
Töötab laste, noorte, täiskasvanute ja organisatsioonidega
Töökeeled: eesti, inglise

Triin Hellamaa

Töö- ja organisatsioonipsühholoog, psühholoog-nõustaja väljaõppes
Töötab täiskasvanute ja organisatsioonidega
Töökeeled: eesti, inglise

Scroll to Top