Triin Hellamaa

On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli töö- ja organisatsioonipsühholoogia magistriõppe. Triin oskab analüüsida ja hinnata tööd ja keskkonda ning nendest tulenevaid probleeme nii tööandjale kui töötajale. Ta nõustab tööandjaid ja juhte, kuidas muuta töökohti, et parandada töö tulemuslikkust ning tööelu kvaliteeti. Ka nõustab Triin töötajaid, et kuidas ennetada tööstressi ja läbipõlemist ning parandada psühholoogilist toimetulekut tööl. Lisaks nõustamisoskuste treeningule on ta läbinud kognitiiv- ja käitumisteraapia algkursuse ning teadveloleku sissejuhatava kursuse. Triin on töötanud alates 2013a nii suurkorporatsioonides kui väiksemates ettevõtetes, kus ta on peamiselt tegelenud organisatsioonide ja töökeskkonna arendamisega. Ta töötab nii eesti kui inglise keeles. Teenuse hind on kokkuleppeline.

Triin Hellamaa
Scroll to Top