Esmavastuvõtt

Korduv vastuvõtt

Ravimeeskond

Psühhiaater

Vaimse tervise õde

Kliiniline psühholoog

Kognitiivsete funktsioonide uuring

Isiksuse uuring

Autismispektri häire sümpto-maatikat hindav uuring

Individuaalne nõustamine

Paari- ja perenõustamine

Tegevusterapeut

 

Eripedagoog-nõustaja

Kogemusnõustaja

Karjäärinõustaja

Tööpsühholoog

HeBA Vaimse Tervise raporti tagasiside organisatsioonile

Tööpsühholoogi konsultatsioon organisatsioonile

Töökeskkonna hindamine

Koolitus, töötuba

€150 / 60min

€100 / 60min

€60 / 45min

€90 / 60min

Perearsti saatekirjaga €65

€260 / 180min

€260 / 180min

€260 / 180min

€80 / 60min

€80 / 60min

€50 / 45min

Perearsti saatekirjaga €35

€80 / 60min

€40 / 45min

€60 / 45min

€80 / 60min

€90 / 60m

€90 / 60min

€450 / 240min

Hind kokkuleppel

€80 / 45min

€60 / 45min

€70 / 45min | €100 / 90min

Perearsti saatekirjaga €35 | €50

€60 / 45min

€60 / 45min

€50 / 45min

Perearsti saatekirjaga €35

€60 / 45min

€40 / 45min

€60 / 45min

€60 / 45min

Kliinilise psühholoogi ja tegevusterapeudi vastuvõtule on võimalik pöörduda perearsti saatekirjaga. Teenuse rahastamine toimub perearsti teraapiafondi kaudu, millele lisandub kliendi omaosalustasu.  Saatekirjal peab olema märgitud esialgne diagnoos, tehtud uuringud, määratud ravi, suunamise põhjus, teenuse kood ja kordade arv. Saatekirja palume lisada broneerimisüsteemis .jpg või .pdf formaadis manusega kaasa.

Mõistame, et elus võib tulla ette ootamatusi ja tekkida vajadus vastuvõtuaeg tühistada. Palun andke sellest meile teada esimesel võimalusel, kuid vähemalt 48h enne vastuvõtuaega. Hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud tasuma 50% teenuse hinnast.

Scroll to Top