Ravimeeskond

Esmavastuvõtt:
€150 / 60min

Psühhiaater

Esmavastuvõtt:
€100 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min

Vaimse tervise õde

Esmavastuvõtt:
€60 / 45min

Korduv vastuvõtt:
€60 / 45min

Kliiniline psühholoog

Esmavastuvõtt:
€90 / 60min
Perearsti saatekirjaga:

€65 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€70 / 45min
€100 / 90min
Perearsti saatekirjaga:

€35 / 45min
€50 / 90min

Kognitiivsete funktsioonide uuring

€260 / 180min

Isiksuse uuring

€260 / 180min

Autismispektri häire sümpto-maatikat hindav uuring

€260 / 180min

Individuaalne nõustamine

Esmavastuvõtt:
€80 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€60 / 45min

Perenõustamine

Esmavastuvõtt:
€80 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€60 / 45min

Tegevusterapeut

Esmavastuvõtt:
€50 / 45min
Perearsti saatekirjaga:

€35 / 45min

Korduv vastuvõtt:
€50 / 45min
Perearsti saatekirjaga:

€35 / 45min

Eripedagoog-nõustaja

Esmavastuvõtt:
€80 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€60 / 45min

Kogemusnõustaja

Esmavastuvõtt:
€40 / 45min

Korduv vastuvõtt:
€40 / 45min

Karjäärinõustaja

Esmavastuvõtt:
€60 / 45min

Korduv vastuvõtt:
€60 / 45min

Tööpsühholoog

Esmavastuvõtt:
€80 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€60 / 45min

HeBA Vaimse Tervise raporti tagasiside organisatsioonile

Esmavastuvõtt:
€90 / 60min

Tööpsühholoogi konsultatsioon organisatsioonile

Esmavastuvõtt:
€90 / 60min

Töökeskkonna hindamine

Esmavastuvõtt:
€450 / 240min

Koolitus, töötuba

Hind kokkuleppel

Kliinilise psühholoogi ja tegevusterapeudi vastuvõtule on võimalik pöörduda perearsti saatekirjaga. Teenuse rahastamine toimub perearsti teraapiafondi kaudu, millele lisandub kliendi omaosalustasu.  Saatekirjal peab olema märgitud esialgne diagnoos, tehtud uuringud, määratud ravi, suunamise põhjus, teenuse kood ja kordade arv. Saatekirja palume lisada broneerimisüsteemis .jpg või .pdf formaadis manusega kaasa

Mõistame, et elus võib tulla ette ootamatusi ja tekkida vajadus vastuvõtuaeg tühistada. Palun andke sellest meile teada esimesel võimalusel, kuid vähemalt 48h enne vastuvõtuaega. Hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud tasuma 50% teenuse hinnast.

Scroll to Top