Ravimeeskond

Esmavastuvõtt:
€220 / 90min

Korduv vastuvõtt:
€180 / 60min

Psühhiaater

Esmavastuvõtt:
€170 / 90min | €130 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / kuni 45min

Vaimse tervise õde

Esmavastuvõtt
€70 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€70 / kuni 45min

E-kirja teel konsulteerimine €15

Kliiniline psühholoog

Esmavastuvõtt:
€100 / 60min
Omaosalus perearsti saatekirjaga:

€56 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min
€120 / 90min
Omaosalus perearsti saatekirjaga:

€17 / 45min
€37 / 90min

Kognitiivsete funktsioonide uuring

€300 / 180min

Isiksuse uuring

€300 / 180min

Autismispektri häire sümpto-maatikat hindav uuring

€300 / 180min

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire intervjuu

€140 / 90min

Individuaalne nõustamine

Esmavastuvõtt:
€80 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min

Paari- ja perenõustamine

Esmavastuvõtt:
€90 / 90min

Korduv vastuvõtt:
€90 / 90min

Spordi- ja sooritusalane nõustamine

Esmavastuvõtt:
€80 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min

Tegevusterapeut

Esmavastuvõtt:
€50 / 45min
Omaosalus perearsti saatekirjaga:

€35 / 45min

Korduv vastuvõtt:
€50 / 45min
Omaosalus perearsti saatekirjaga:

€35 / 45min

Eripedagoog-nõustaja

Esmavastuvõtt:
€80 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min

Kogemusnõustaja

Esmavastuvõtt:
€50 / 45min

Korduv vastuvõtt:
€50 / 45min

Karjäärinõustaja

Esmavastuvõtt:
€80 / 45min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min

Tööpsühholoog

Esmavastuvõtt:
€80 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min

Tööpsühholoogi konsultatsioon organisatsioonile

Esmavastuvõtt:
€150 / 60min

Töökeskkonna hindamine

Hind kokkuleppel

Supervisioon, kovisioon

Hind kokkuleppel

Koolitus, töötuba

Hind kokkuleppel

Sama hinnakiri kehtib nii kontakt- kui kaugvastuvõtu puhul.

Hinnakiri kehtib alates 01.04.2023.

Kliinilise psühholoogi ja tegevusterapeudi vastuvõtule on võimalik pöörduda perearsti saatekirjaga kuni 1.07.2024. Teenuse rahastamine toimub perearsti teraapiafondi kaudu, millele lisandub kliendi omaosalustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Saatekirjal peab olema märgitud esialgne diagnoos, tehtud uuringud, määratud ravi, suunamise põhjus, teenuse kood ja kordade arv. Saatekirja palume lisada broneerimisüsteemis .jpg või .pdf formaadis manusega kaasa.

Mõistame, et elus võib tulla ette ootamatusi ja tekkida vajadus vastuvõtuaeg tühistada. Palun andke sellest meile teada esimesel võimalusel e-kirja teel, kuid vähemalt 48h enne vastuvõtuaega. Etteteatamine annab võimaluse teistele klientidele ja lühendab ravijärjekorda. Hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud tasuma 50% teenuse hinnast vastavalt kehtivale hinnakirjale. AT Praksisel on õigus esitada arve teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

Kui olete registreerinud teenusele perearsti saatekirjaga, siis arvestatakse 50% teenuse täishinnast, mitte kliendi omaosalustasust. Kui Teie teenuse eest maksab osaliselt või täies mahus AT Praksise koostööpartner, siis vastuvõtu tühistamisel vähem kui 48h enne vastuvõtu aega, tasub klient ise 50% teenuse täishinnast. Praksis ei saa esitada perearstile, koostööpartnerile arvet teenuse eest, mida me ei ole kliendile osutanud, mistõttu ei saa kulu jaotada kliendi ja perearsti, koostööpartneri vahel ning kulu jääb kliendi kanda.

Confido_logo2022_Terviselahendus_hor_RGB
Scroll to Top