Ravimeeskond

Esmavastuvõtt:
€220 / 90min

Korduv vastuvõtt:
€180 / 60min

Psühhiaater

Esmavastuvõtt:
€170 / 90min | €130 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / kuni 45min

Vaimse tervise õde

Esmavastuvõtt
€70 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€70 / kuni 45min

E-kirja teel konsulteerimine €15

Kliiniline psühholoog

Esmavastuvõtt:
€100 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min
€120 / 90min

Kognitiivsete funktsioonide uuring

€300 / 180min

Isiksuse uuring

€300 / 180min

Autismispektri häire sümpto-maatikat hindav uuring

€300 / 180min

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire intervjuu

€140 / 90min

Individuaalne nõustamine

Esmavastuvõtt:
€80 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min

Paari- ja perenõustamine

Esmavastuvõtt:
€90 / 90min

Korduv vastuvõtt:
€90 / 90min

Spordi- ja sooritusalane nõustamine

Esmavastuvõtt:
€80 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min

Tegevusterapeut

Esmavastuvõtt:
€50 / 45min

Korduv vastuvõtt:
€50 / 45min

Eripedagoog-nõustaja

Esmavastuvõtt:
€80 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min

Kogemusnõustaja

Esmavastuvõtt:
€50 / 45min

Korduv vastuvõtt:
€50 / 45min

Karjäärinõustaja

Esmavastuvõtt:
€80 / 45min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min

Tööpsühholoog

Esmavastuvõtt:
€80 / 60min

Korduv vastuvõtt:
€80 / 45min

Tööpsühholoogi konsultatsioon organisatsioonile

Esmavastuvõtt:
€150 / 60min

Töökeskkonna hindamine

Hind kokkuleppel

Supervisioon, kovisioon

Hind kokkuleppel

Koolitus, töötuba

Hind kokkuleppel

Sama hinnakiri kehtib nii kontakt- kui kaugvastuvõtu puhul.

Hinnakiri kehtib alates 01.04.2023.

Mõistame, et elus võib tulla ette ootamatusi ja tekkida vajadus vastuvõtuaeg tühistada. Palun andke sellest meile teada esimesel võimalusel e-kirja teel, kuid vähemalt 48h enne vastuvõtuaega. Etteteatamine annab võimaluse teistele klientidele ja lühendab ravijärjekorda. Hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud tasuma 50% teenuse hinnast vastavalt kehtivale hinnakirjale. AT Praksisel on õigus esitada arve teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

Kui Teie teenuse eest maksab osaliselt või täies mahus AT Praksise koostööpartner, siis vastuvõtu tühistamisel vähem kui 48h enne vastuvõtu aega, tasub klient ise 50% teenuse täishinnast. Praksis ei saa esitada koostööpartnerile arvet teenuse eest, mida me ei ole kliendile osutanud, mistõttu ei saa kulu jaotada kliendi ja koostööpartneri vahel ning kulu jääb kliendi kanda.

Scroll to Top