Psühholoogiline hindamine ja sekkumine lastele, noortele, täiskasvanutele ning organisatsioonidele

Anneliis usub, nagu Dostojevski on öelnud, et “Iga inimene on saladus”, kellele tuleb läheneda pühendumuse, austuse ja hoolivusega.