Psühhiaatri vastuvõtt lastele, noortele ja täiskasvanutele

Psühhiaater

Psühhiaater on oma ettevalmistuselt arst, kes on üldarstiõppe järgselt läbinud
erialaõppe, kus ta on spetsialiseerunud psüühika- ja käitumishäirete
diagnoosimisele, ravimisele ja ennetamisele. Psühhiaater hindab kliendi vaimse
tervise kaebusi, püstitab vastavalt haigusloole ja erinevate uuringute tulemustele
diagnoosi ning määrab sobiva ravi. Psühhiaater teeb oma raviotsustes koostööd
kliendi pere ja tugivõrgustikuga ning teiste erialaspetsialistidega. Psüühikahäirete
raviks kasutatakse tänapäeval valdavalt kombineeritud ravi, mis hõlmab tablettravi ja
erinevaid teraapiaid ning mis on kooskõlas rahvusvaheliste ravijuhistega.

Helen Marie Sarap

Psühhiaater
Töötab noorte ja täiskasvanutega
Töökeeled: eesti, inglise

Helena Mesikepp

Laste- ja noorukitepsühhiaater väljaõppes
Töötab laste, noorte ja täiskasvanutega
Töökeeled: eesti, inglise

hall copy

Kerly Kubri

Laste- ja noorukitepsühhiaater väljaõppes
Ajutiselt vastuvõttu ei toimu
Töökeeled: eesti, inglise

Kriss-Mariin Lusti

Psühhiaater väljaõppes
Töötab noorte ja täiskasvanutega
Töökeeled: eesti, inglise
hall copy
hall copy
Scroll to Top