Helena Mesikepp

Huvi meditsiini vastu on saatnud mind juba lapsepõlvest, kui nägin lähemalt arstide tööd läbi oma vanavanemate. Aastaid hiljem olingi märkamatult läbi nähtamatu sideme jõudnud Tartu Ülikooli arstiõppesse. Tajusin pikka aega, et kuigi õpe on huvitav, siis jääb sellest midagi minu jaoks puudu. Somaatiline meditsiin tundus liialt tehniline ning kauge elu tõelistest värvidest. Sellest, mis teeb lõpuks inimelust elu, selle igas varjundis. Huvi psühhiaatria vastu oli mul alati peidus kusagil kaugel kukla taga ning esmakordselt andsin sellele võimaluse töötades abiarstina PERH Psühhiaatriakliinikus. Aastat hiljem jätkasingi haridusteed juba eriala residentuuris ning ei kulunud palju aega, kui mu ühele kirele lisandus teine spetsiifilisem huvi – lapsed ja noorukid. Residentuur Laste Vaimse Tervise Keskuses õpetas mulle, mis tähendab olla kellegi esimene raviarst kogu selle siiruses ja erilisuses. Aidata neid, kes võib-olla ei oska veel abigi paluda ning hetkel, kui abi muudab tervet ülejäänud elukäiku. Töötasin ka noorukitega, kes olid hospitaliseeritud söömishäire tõttu, mistõttu tegelen meeleldi toitumishäiretega ka käesolevalt. AT Praksises võtan vastu peale laste ja noorukite ka täiskasvanuid.

Kvalifikatsioon
Üldarst, arst-resident psühhiaatria erialal laste- ja noorukitepsühhiaatria lisapädevusega

Kogemus
2023 – tänaseni AT Praksis OÜ – laste- ja noorukitepsühhiaater väljaõppes
2023 – tänaseni SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik – valveresident
2023 – tänaseni SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus – arst-resident
2021 – tänaseni SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik – arst-resident
2021 – SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik – üldarst
2020 – SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik – abiarst

Organisatsioonidesse kuulumine
Eesti Psühhiaatrite Seltsi Noorpsühhiaatrite sektsioon
Eesti Nooremarstide Ühendus
Eesti Arstide Liit

Hariduskäik
2021 – tänaseni Tartu Ülikool – Residentuur psühhiaatria erialal
2014 – 2021 Tartu Ülikool – Arstiteadus MA

Olulisemad täiendkoolitused
2023 Tartu Ülikool – Sissejuhatus pereteraapiasse
Igakuised psühhiaatria residentide erialakoolitused

Scroll to Top