Kogemusnõustamine täiskasvanutele

Kogemusnõustamine on toetamise viis, kus inimene, kellel on konkreetse haiguse või elukriisi läbimise isiklik taastumiskogemus ja kes on läbinud väljaõppe, jagab oma teadmisi, oskusi ja pakub emotsionaalset tuge sarnase kogemusega inimesele. Kogemusnõustamine annab raskustesse sattunud inimesele võimaluse väljendada enda läbielamisi ja leida üles iseenda ressursid. Kogemusnõustamise eesmärgiks on inimese toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine ning lahendusele suunamine. Kogemusnõustamise teenust pakume teemade puhul nagu: tervislik eluviis, tervislik liikumine ja toitumine, elukriisid, tööstress, läbipõlemine, meeleoluhäired, ärevushäired, unehäired, krooniline valu.

Katri Tali

Tervisealane baasharidus, kogemusnõustaja
Töötab täiskasvanutega
Töökeeled: eesti, vene

Scroll to Top