Karjäärinõustamine noortele ja täiskasvanutele

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustaja toetab nii noori kui juba töötavaid inimesi õpingute ja tööga seotud karjääriotsuste tegemisel ning elluviimisel. Karjäärinõustaja aitab välja selgitada huvipakkuvad tegevusvaldkonnad, hinnata nende sobivust ning analüüsida hariduse, tööturu võimalusi. Karjäärinõustaja kasutab erinevaid nõustamistehnikaid ja küsimustikke, et tõsta teadlikkust iseendast, leida üles enda ressursid ja suurendada seeläbi enesekindlust, teha oma tööeluga seotud lühi- ja pikaajalisi plaane ja otsuseid, kavandada tegevusi oma eesmärkide saavutamiseks.

Broneeri vastuvõtu aeg tööandja kulul

Helen Tuulik

Kliiniline psühholoog, karjäärinõustaja
Töötab noorte ja täiskasvanutega
Töökeeled: eesti, inglise

Scroll to Top