Vaimse tervise õe vastuvõtt lastele, noortele ja täiskasvanutele

Vaimse tervise õde

Vaimse tervise õde on omandanud kõrghariduse õenduse erialal ning on
spetsialiseerunud vaimse tervise õendusele. Tal on eriteadmised ja -oskused
psüühikahäirete äratundmise, ravi ja ennetamise alal. Vaimse tervise õde hindab
kliendi terviseseisundit ja annab soovitused probleemi edasiseks käsitluseks. Ta
nõustab vaimse tervise probleemide korral ja õpetab eneseabi võtteid. Arsti poolt
määratud ravi korral hindab ta raviskeemi toimet, võimalikke kõrvaltoimeid ja kliendi
igapäevast toimetulekut. Vaimse tervise õde teeb koostööd kliendi pere ja
tugivõrgustikuga ning teiste erialaspetsialistidega.

Rhoda Vaiksaar

Vaimse tervise õde, kognitiiv- käitumisteraapia oskustega nõustaja, pereterapeut väljaõppes
Töötab laste, noorte ja täiskasvanutega
Töökeeled: eesti, inglise

Scroll to Top