Tegevusteraapia lastele, noortele ja täiskasvanutele

Tegevusterapeut on spetsialist, kes omab kõrgharidust tegevusteraapia erialal.
Tegevusterapeut hindab kliendi tegevusvõime tugevaid külgi ja piiravaid tegureid
ning koostab vastavalt sellele teraapiaplaani. Tegevusteraapias edendatakse kliendi
tervist ja heaolu läbi tegevuste. Arendatakse kliendi võimeid ja oskusi
(kognitiivseid, psühhosotsiaalseid, sensomotoorseid), et suurendada tema
iseseisvust talle olulistes igapäevaelu tegevustes ja rollides. Lisaks annab tegevusterapeut soovitusi, kuidas kohandada tegevusi ja keskkonda nii, et need toetaksid edukat
toimetulekut. Tegevusterapeut teeb koostööd kliendi pere ja tugivõrgustikuga ning
teiste erialaspetsialistidega.

Lisbeth Pärtel

Tegevusterapeut, pereterapeut väljaõppes
Töötab laste, noorte ja täiskasvanutega
Töökeeled: eesti, inglise

Scroll to Top