Tegevusteraapia lastele, noortele ja täiskasvanutele

Tegevusterapeut on spetsialist, kes omab kõrgharidust tegevusteraapia erialal.
Tegevusterapeut hindab kliendi tegevusvõime tugevaid külgi ja piiravaid tegureid
ning koostab vastavalt sellele teraapiaplaani. Tegevusteraapias edendatakse kliendi
tervist ja heaolu läbi tegevuste, kasutades sealjuures laia valikut loovaid ja mängulisi tehnikaid. Arendatakse kliendi võimeid ja oskusi (kognitiivseid, psühhosotsiaalseid, sensomotoorseid), et suurendada tema iseseisvust talle olulistes igapäevaelu tegevustes ja rollides. Lisaks annab tegevusterapeut soovitusi, kuidas kohandada tegevusi ja keskkonda nii, et need toetaksid edukat toimetulekut. Tegevusterapeut teeb koostööd kliendi pere ja tugivõrgustikuga ning teiste erialaspetsialistidega.

Lisbeth Pärtel

Tegevusterapeut, pereterapeut väljaõppes
Töötab laste, noorte ja täiskasvanutega
Töökeeled: eesti, inglise

Scroll to Top