Riin Luts

Olen atesteeritud kliiniline psühholoog lisapädevusega lapsepsühholoogias. Lõpetasin psühholoogia magistriõppe Tartu Ülikoolis 2013 aastal. Olen läbinud perekonnapsühhoterapeudi spetsialiseerumiskoolituse, dialektilise käitumisteraapia baasväljaõppe, kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia algkoolituse, lahenduskeskse lühiteraapia baaskoolituse, motiveeriva intervjueerimise baaskoolituse, Theraplay baaskoolituse, EMDR I astme baaskoolituse, kohtueksperdi baaskoolituse ning käesolevalt õpin psühhoanalüütilist lapseteraapiat. Samuti olen end pidevalt täiendanud erialakonverentsidel nii Eestis kui ka välismaal. Töötan nii väikelaste, noorukite kui ka täiskasvanutega. Olen viinud läbi erinevaid koolitusi ja tugigruppe perearstidele, õdedele, meditsiinitudengitele, lapsevanematele, õpetajatele, lasteaiakasvatajatele. Mulle näib, et psühhoteraapia toetab “merel” ujumist nii, et ootamatud lained ei takista hingamist ega tõmba kaasa vaid endaga sisemise kontakti hoidmine võimaldab nii vee peal kui all püsida rahu ja turvatundega.

Kvalifikatsioon
Kliiniline psühholoog, Kliiniline lapsepsühholoog, Euroopa kvalifikatsioonistandardi EuroPsy (European Certificate Psychology) tunnistus kliinilises psühholoogias.

Kogemus
2022 – käesolev hetk AT Praksis OÜ, kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog
2021 – käesolev hetk Papaver MTÜ, kliiniline lapsepsühholoog
2014 – 2020 SA Tallinna Lastehaigla – psühhiaatriakliinik, väikelaste psühhiaatriaosakond, kliiniline lapsepsühholoog
2016 – 2017 Tartu Ülikool – õppeaine SOPH.00.408 Menetluspraktika (kliiniline psühholoogia) raames tudengite praktika juhendaja
2015 – 2016 OÜ Kognitiivse ja Käitumisteraapia Keskus, uuringute läbibiija uuringus “Hindamisvahendite kohandamine laste vaimse tervise probleemide varajaseks märkamiseks”
2013 – 2014 SA Tallinna Lastehaigla – psühhiaatriakliinik, neuroloogia-taastusraviosakond, psühholoog
2013 – 2013 Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus, psühholoog
2012 – 2013 Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuring, skriining-intervjuude läbiviija
2011 – Kolmas aste, koolitaja
2011 – 2012 Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, skriining-intervjuude läbiviija
2011 – 2013 SA Viljandi Haigla – psühhiaatriakliinik, lastepsühhiaatria osakond, psühholoog
2010 – 2011 Tartu Nõustamis– ja Kriisiabikeskus, vastuvõtja-psühholoog/kriisinõustaja
2009 – 2012 MTÜ Lahendus.net, lahendaja, juhendaja

Organisatsioonidesse kuulumine
Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi liige
Eesti Pereteraapia Ühingu liige

Hariduskäik
2021 – 2022 Dialectical Behavior Therapy Intensive Training
2016 – 2020 Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Seltsi Koolituskeskus – Psühhoanalüütiline lasteteraapia
2012 – 2015 Perekonnastuudio ABX OÜ – Perekonnapsühhoterapeudi spetsialiseerumiskoolitus
2013 Tartu Ülikool – kliinilise psühholoogia magistrkraad
2010 Tartu Ülikool – psühholoogia bakalaureusekraad

Olulisemad täiendkoolitused
2020 Psühholoogiline trauma ja traumateraapiad – kaasaegne käsitlus
2016 Anneli Bryntesson, Camilla OKeeffe – Dialectical Behaviour Therapy Course
2016 Teadveloleku Keskus OÜ – Teadveloleku kogemuslik kursus
2016 Kadri Lüüs – Sissejuhatus ABA käitumisteraapiasse
2016 Ben Furman – Põngerjaõpetus: oskuste õpetamine lastele vaid mõne sammuga
2016 Graham Music – Our Adult world and its roots in infancy: A neurobiological and attachment perspective on how brains, minds and emotions form
2016 – 2017 Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing koostöös Eesti Psühhiaatrite Seltsi Kohtupsühhiaatria sektsiooni, MTÜ Pro Familia ja Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskusega – Kohtueksperdi baaskoolitus kohtupsühhiaatrias ja psühholoogias
2016 9th EFTA Conference Athens – Origins and Originality in Family Therapy and Systemic Practice
2016 The National Autistic Society – XI Autism – Europe International Congress 2016
2016 The Theraplay Institute – Introductory Theraplay and Marschack Interaction Method Training
2016 15th World Congress of the World Association for Infant Mental Health – Infant Mental Health in a rapidly changing world: Conflict, adversity, and resilience
2016 John Hjarsø Mortensen – Oskused terapeudile ärevate, konfliktsete paaride puhul
2016 Eesti Pereteraapia Ühing – Eesti Pereteraapia Ühingu 25. aastapäeva konverents
2016 Laste Vaimse Tervise Keskus – Laps ja noor seksuaalselt väärkohtlejana
2016 Gillian Todd – Motivational Enhancement Therapy for Eating Disorders: working with Patients and Carers
2015 Raissa Cacciatore, Pål Erik Ruud, Peer van der Helm, Jako Salla – Väljakutsuv käitumine kui väljakutse
2015 Sylvie Carette – Seksuaalkasvatus autismispektri häirega lastele ja noortele
2015 Tessa Baradon Vanhempi – Pikkulapsi psykoterapia ja sen merkitys lasten- ja nuorisopsykoterapeuteille
2015 Kjersti Karlsen, Jan Ivar Erno – Kiddie-SADS jätkukoolitus
2015 – 2016 Eesti Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Selts – Psühhoanalüütline mõtteviis töös laste ja noortega”
2015 Thorbjorg Sveinsdottir, Olof Asta Farestveit – Väärkohtlemise kahtlusega lapse eelintervjueerimise koolitus
2015 Thorbjorg Sveinsdottir, Olof Asta Farestveit – Laps seksuaalvägivalla ohvrina
2015 Niels Peter Rygaardi – Kiindumushäirega laps
2015 Tervise Arengu Instituut – Technology Addiction and Children
2015 Tartu Ülikooli täiendusõppeprogramm – Kliinilise psühholoogia praktika juhendamine
2015 Tavistock Centre – The Tavistock Clinic Psychoanalytic Approach to Work with Under Fives in a Changing World
2015 P. Robinson – Management of Really Sick Patients with Anorexia Nervosa (MARSIPAN and Junior MARSIPAN)”
2014 Henna Haravuori – KIDDIE-SADS diagnostiline intervjuu
2014 Karolinska Instituut – Neurodevelopmental disorders
2014 Rootsi Stockholmi Autismikeskus – Kuidas toetada autismispektri häirega laps ja täiskasvanuid
2014 World Association for Infant Mental Health (WAIMH) – Babies: Their Contributions- Our Responsibilities
2014 PILKE Clinic – Mentalization in clinical practice
2014 Verge Eesti OÜ – Verge, toimetulek agressiivse käitumisega
2014 The Institute of Education – Eating Disorders International Conference
2014 The School for Infant Mental Health Ltd – Behavioural Signs of Autism in Infants
2013 Carol Scott, Hogrefe – Administration and coding of the Autism Diagnostic Observation Schedule Second Edition (ADOS-2)”
2013 Petriina Munck – Assessing Childrens Cognitive and Neuropsychological Development: WPPSI-III, WISC-IV and NEPSY-II
2013 Kathy Steele – Varase lapseea traumaga täiskasvanute stabiliseerimine
2013 Anne Soukas-Cunliffe – Lapsepõlve komplekstrauma tagajärjed täiskasvanueas
2012 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon – Sissejuhatus kognitiiv- käitumisteraapiasse
2012 Lars R Lund – Narratiivne pereteraapia
2012 Tartu Laste Tugikeskus – Väärkoheldu ja väärkohtleja-sama mündi kaks poolt
2012 Tartu Ülikooli täiendõppeprogramm – Testiteooria ja testide koostamine
2012 Traumateraapia-ja koolituskeskus OÜ – EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) I taseme koolitus
2012 Tiiu Bolzmann – Perekonstellatsioonide töötuba
2012 Mimi Strange, Anders Jensen – Noorukitest väärkohtlejad ja nende ravi
2012 Psühholoogide Liidu neuropsühholoogia sektsioon – Kõnehäired ja nende hindamine neuropsühholoogias
2012 Tartu Laste Tugikeskus – Väärkoheldud laste abistamine
2012 AS Väärtustades Elu – PREP-paarisuhtekoolitus
2011 Kristiina Tropp – Koolikiusamine ja -vägivald, kiusatava ja kiusaja nõustamisest
2011 Tiina Kompus – Aleksander Luria seisukohad kognitiivsete funktsioonide taastamisest aju kahjustuste korral
2011 Tuuliki Hion – Unetuse kognitiiv- käitumuslik psühhoteraapia
2011 Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut – Agressiivsuse Leevendamise Treeningprogrammi (ALT) rühmajuhi koolitus
2011 Samuel Schürer – Teismeliste nõustamine
2011 Hariduse Tugiteenuste Keskus – Motiveeriv intervjueerimine
2011 Nordic Psychology Student conference, Uppsala
2011 Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskus – Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja psühhoteraapiasse
2011 Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus – Lahenduskeskne lühiteraapia
2011 Tiina Kompus – Aleksander Luria seisukohad psühholoogilise uurimise võimalustest ja peamistest ülesannetest aju lokaalsete kahjustuste korral
2010 Randell C. Alexander, Inga Talvik – Laste väärkohtlemine ja selle diagnostika
2010 Barbara Wilson – Neuropsychological rehabilitation: basic priciples and memory rehabilitation

Publikatsioonid ja ettekanded
2016 Tugigrupi läbiviimine selektiivse mutismiga laste vanematele
2016 Koolitus Eesti Lastearstide Seltsile – Kohanemiskäitumine väikelastel: söömine, uni ja agressiivsus”
2016 Tartu Nõustamis- ja Kriisiabi Keskuse aastapäevakonverentsi ettekanne – Autism väikelastel- hindamine ja sekkumine
2016 Koolitus perearstidele – Kuidas ravida ja toetada autismispektri häirega lapsi ja nende vanemaid
2016 Koolitus perearstidele – Autismispektri häirete sõelumine ja hindamine
2015 Reet Montoneni mälestuskonverentsi ettekanne – Uued suunad lastepsühholoogias
2015 Koolitus Tervishoiu Kõrgkooli meditsiiniõetudengitele – Ärevushäired
2014 Koolitus Lastehaigla õdedele – Suhtlemine keerulise patsiendiga

Scroll to Top