Eripedagoogiline nõustamine lastele ja noortele

Eripedagoog

Eripedagoogilise nõustamise eesmärgiks on lapse ja noore õppetegevuse toetamine ning õpioskuste arendamine erinevates valdkondades (lasteaed, kool, kodu). Eripedagoog-nõustaja hindab lapse ja noore arengutaset ja psüühilisi protsesse (taju, mälu, mõtlemisprotsessid, tähelepanu ja keskendumine, silma-käe koostöö, sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused). Ta kaardistab lapse ja noore võimalikud erisused, valib sobiva metoodika ja toetab lapse ja noore arengut ning toimetulekut, arvestades sealjuures õppekava nõuetega ja tehes koostööd vanemate, õpetajate ja teiste erialaspetsialistidega.

Kaialiisa Lääts

Eripedagoog- nõustaja
Ajutiselt vastuvõttu ei toimu

Scroll to Top