Anneliis Tali

Minu teekond psühholoogiani on olnud väljakutseterohke, samas põnev ja silmi avav.  Minu esimene valik pärast keskkooli lõpetamist oli õppima minna matemaatilist statistikat ja filosoofiat. Sel hetkel 19-aastase noore neiuna tundsin ma huvi selle vastu, et mida on üldse võimalik teada ja kuidas seda on võimalik teada. Need kaks mainitud eriala sobisid minu hinnangul selle teada saamiseks väga hästi. Õige pea ma leidsin, et õhtumaade suured mõtlejad on nende teemade üle sajandeid pead murdnud ja seletavaid teooriaid on leitud mitmeid. Minu jaoks jäid need liiga teoreetilisteks. Nendest puudusid inimeste elukogemused, väärtushinnangud, väljakutsed, valmisolek õppida ja muutuda, huumorimeel ning lahkus. Läbi mille saab tegelikult inimeseks olemist kõige paremini kirjeldada. Selle põhjal otsustasin sukelduda psühholoogia maailma ja algas tulihingeline pühendumine oma erialale.

Anneliis Tali

Kvalifikatsioon
Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut, kliiniline lapsepsühholoog, kliiniline neuropsühholoog, töö- ja organisatsioonipsühholoog

Kogemus
2022 – tänaseni AT Praksis OÜ, juhtivpsühholoog
2020 – tänaseni SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla – psühhiaatriakliinik, Neuropsühhiaatria Keskus, kliiniline psühholoog, kliiniline neuropsühholoog
2019 – 2020 Ida-Tallinna Keskhaigla – neuroloogiaosakond, kliiniline psühholoog
2018 – 2020 Psühhoteraapiapraksis Kaare & Pruul, kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog
2018 – SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla- psühhiaatriakliinik, üldpsühhiaatria praktika
2017 – 2020 PE Konsult OÜ – projektipõhine, töö- ja organisatsioonipsühholoog
2016 – SA Tallinna Lastehaigla, laste- ja noorukitepsühhiaatria praktika
2015 – 2018 SA Tallinna Lastehaigla – onko- ja hematoloogiaosakond, kliiniline lapsepsühholoog
2015 – 2017 MTÜ Papaver, psühholoog
2015 – Eesti Töötukassa, töö- ja organisatsioonipsühholoogia praktika
2014 – 2015 Jüri Gümnaasium, koolipsühholoog
2013 – 2014 Tallinna Tehnikaülikool – tööpsühholoogia instituut, assistent
2012 – 2013 SA TÜ Kliinikumi Lastefond, vabatahtlik
2012 – 2013 Tartu Nõustamis- ja Kriisiabi keskus, psühholoog-assistent
2012 – 2013 SA TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik – laste- ja noorteosakond, tegevusjuhendaja

Organisatsioonidesse kuulumine
American Academy of Pediatric Neuropsychology
Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit
Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon
Eesti Lastepsühholoogide Ühing
Eesti Psühhiaatrite Selts
Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liit
The Finnish Theraplay Association

Hariduskäik
2020 – 2023 Kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia juhendatud praktika
2018 – 2020 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni Kool – Kognitiiv- käitumisteraapia põhikursus
2018 – 2020 The Finnish Theraplay Association – Theraplay training programme
2017 – 2018 Tartu Ülikool – kliinilise psühholoogi kutseaasta õppekava 60EAP
2016 – 2018 Tartu Ülikool – kliinilise psühholoogia täiendusõpe magistriastmes 60EAP
2013 – 2016 Tallinna Tehnikaülikool – töö- ja organisatsioonipsühholoogia magistrikraad cum laude
2009 – 2013 Tartu Ülikool – psühholoogia bakalaureusekraad

Olulisemad täiendkoolitused
2023-2024 Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts – Psühhoanalüütiline mõtteviis töös laste ja noortega. Sissejuhatav kursus
2023 Eesti Personalijuhtimise Ühing Pare – Kovisiooni väljaõpe
2023 Prof. Dawn Langdon – Neuroloogilise haige neuropsühholoogiline hindamine
2023 Tööinspektsioon – Tööandja roll töötaja vaimse tervise hoidmisel
2023 American Academy of Pediatric Neuropsychology – Neuropsychological Effects in Children and Adolescents
2023 American Academy of Pediatric Neuropsychology – Is this autism?
2022 Medicum – Unemeditsiini konverents
2022 ITK Sügiskonverents – Eakas patsient
2022 Eesti Psühhiaatrite Seltsi laste- ja noorukitepsühhiaatria sektsioon – Emotsiooni regulatsiooni raskused noorukieas
2022 Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus – Transsooline noor ja vaimne tervis
2022 EABCT Workshop – Fine-tuning transdiagnostic imagery rescripting
2022 EABCT Workshop – Training Emotion Regulation in Children & Adolescents
2022 52nd European Association for Behavioural and Cognitive Therapies – Re-Thinking CBT: providing strategies for a new way of thinking
2022 Eesti Pereteraapia Ühing – Trauma mõju ja narratiivid
2022 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon Kevadkonverents – Kuidas hoida depressiooni alles võimalikult kaua? ehk depressiooni säilemehhanismid
2022 Dr. Fredrike P. Bannik – Positiivne KKT: distressi vahendamisest eduni
2022 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – Baltic-Nordic Sensory Integration Congress
2021 Tiina Kalda – CERAD testipatarei kasutajakoolitus
2021 HubSpot – QbTest Administration, Intermediate, Interpretation
2021 Dr. Veronika Elmet – Inimese seksuaalsuse ja sooidentiteedi ilmingud
2021 Eesti Psühhiaatrite Seltsi laste- ja noorukitepsühhiaatria sektsioon – Uimastid
2021 MTÜ Eesti Söömishäirete Liit – Söömishäired, ennetus, ravi ja taastumine
2021 Reigo Reppo – Lapse arengulugu ja depressioon
2021 Teele Reiljan – Ärev laps ja perekond
2021 Dementsuse Kompetentsikeskus – Dementsusest psühhiaatrile
2021 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon Kevadkonverents – KKT liikumise teenistuses ja liikumine KKT teenistuses
2021 SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla – Toitumisnõustamise aluskoolitus
2021 Eesti Psühhiaatrite Selts – Aktiivsus- ja tähelepanuhäire – Mida võiksime teada täiskasvanud patsientide kohta?
2021 MoCA Test Inc. – Montreal Cognitive Assessment MoCA
2020-2021 Martin Bobus – DBT for Complex PTSD
2020 Helen MacDonald – Evidence-Based CBT Interventions for Working with Persistent Pain and Somatic Conditions
2020 Liis Nõupu – Töö autismispektri häirete ja erivajadustega lastega
2020 TalTech – Tööstressi riskianalüüs praktikas
2020 Eesti Psühhiaatrite Seltsi aastakonverents – Vaimne tervis ja elu kuldsed aastad
2020 Julius Juurmaa, Andres Asser – Kuidas näha erinevaid ajukahjustusi
2020 Dementsuse Kompetentsikeskus – Varajase kognitiivse häire hindamine
2020 Med24 – Neuroloogia konverents
2019 Helen Pikkat, Kadi Epler – Neuropsühholoogilised sekkumised taastusravis
2019 The Finnish Theraplay Association – Theraplay Workshop
2019 The Finnish Theraplay Association – Parent-Child Interaction, Brain Development and Stress Regulation
2019 The Finnish Theraplay Association – Parenting Day
2019 9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies – Cognitive and Behavioural Therapies at the Crossroads
2018 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon Kevadkonverents – Emotsiooniregulatsiooni kognitiiv-käitumuslikud sekkumised
2018 Tartu Ülikool – WAIS III kasutajakoolitus
2018 Tartu Ülikool – Isiksusehäirete hindamine struktureeritud intervjuu IPDE-ICD-10ga
2018 The Finnish Theraplay Association – Mentalizing Day
2018 The Finnish Theraplay Association – Marschak Interaction Method Day
2017 The Theraplay Institute – Group Theraplay
2017 The Theraplay Institute – Level One Theraplay and Marschak Interaction Method Training Course
2017 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni Kevadkonverents – Laste ja noorukite kognitiiv-käitumisteraapia: kogemused ja uued suunad
2017 Monica McGoldrick – The Genogram Journey: Reconnecting with One’s Own Family
2017 Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy & Parenting – Level One: Introducing a framework for therapy and parenting developmentally traumatised children
2017 Zero to Three: National Center for Infants, Toddlers, and Families – DC:0-5 Diagnostic Classification of Mental Health & Development Disorders of Infancy and Early Childhood
2017 Nimrod Sheinman – Laste ärksameelsuse arendamine
2017 Samuel Schürer – Teismeliste nõustamine
2016 International Centre for Exellence in Emotionally Focused Therapy – Externship in Emotionally Focused Couples Therapy
2016 Gillian Todd – Motivational Enchancement Therapy for Eating Disorders: working with Patients and Carers
2016 Ben Furman – Põngerjaõpetus
2015-2016 Emma Moat – Mänguterapeudi väljaõpe
2015 Simon R. Wilkinson – Kiindumushäirega laps
2015 Richard Graham – Laste digisõltuvus
2015 Maurizio Andolfi – Individual, Couple and Family Therapy: How to Choose Which is Best?
2015 MTÜ Pereteraapia Instituut – Sissejuhatus pereteraapiasse
2015 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon – Kuidas ravida madalat enesehinnangut KKT-s
2014 Avatud Hariduse Liit Tartu Keskuse Erakool – Lahenduskeskse lühiteraapia algkursus
2014 Tartu Ülikool – Sissejuhatus kognitiiv- ja käitumisteraapiasse

Publikatsioonid ja ettekanded
Allison, L. (2020) Ouch! Adapting Theraplay for Families Who Have Experienced Medical Trauma (reference to Tali, A. experience in Tallinn Children’s Hospital Oncology and Hematology Department). Edited by Sandra Lindman, Rana Hong (2020) Theraplay: Applications, Implementations and Guidance.

Dahlin, H.; Tali, A. (2019) Theraplay with Somatically Ill Children and Children with Functional Illnesses. The Finnish Theraplay Association 20th Anniversary Seminar. November. Helsinki, Finland.

Hellamaa, T.; Tali, A. (2021) COVID-19 pandeemia mõju vaimsele tervisele. Konverentsi ettekanne. Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi sügiskonverents. November. Pärnumaa, Eesti.

Jõeveer, K.; Tali, A.; Tark, R. (2017) Vaimne tervis onkoloogias: psühholoogi perspektiiv. Triumf In Me blogi postitus. Oktoober.

Kamdron, T.; Tali, A. (2017) Perceived effectiveness in Estonian virtual teams: relationships with trust, team commitment and efficacy beliefs. Interactive Poster Presentation. May 2017. Conference: 19th EAWOP congress, at Dublin, Ireland.

Tali, A. (2015) Kuidas mõelda lapse murest. Rae Sõnumid. Märts, lk 9.

Tali, A. (2016) Kuidas mänguteraapia väikest hinge ravib. Meie Lapse Tervis. Sügis, lk 44-48.

Tali, A. (2017) Kuidas selgitada põnnile õe või venna sündi. Pere ja Kodu. Jaanuar, lk 80.

Tali, A. (2018) Kui kollektiivis valitseb süstemaatiline presenteism. Konverentsi ettekanne. Eesti Psühholoogia Konverents 2018. Veebruar. Tallinn, Eesti.

Tali, A. (2022) Tööstressi, läbipõlemise ja võimaliku psüühikahäire skriinimine töötervishoiuarsti visiidil. Ekspertarvamus Töötervishoiuarstude Seltsile.

Tali, A.; Tuulik, H.; Varus, H. (2020) Neuropsühholoogiline hindamine. PERH Psühhiaatriakliiniku kognitiivsete funktsioonide hindamise seminarid. September, oktoober, november. Tallinn, Eesti.

Tark, R.; Jõeveer, K.; Tali, A.; Haljas, K. (2018) Tervisepsühholoogia: psühholoogi roll vähiravis. Eesti Arst, 97, 6, 319-325.

Teichmann, M.; Murdvee, M.; Hellamaa, T.; Malik, A. S.; Ngana, W. G.; Pitkanen, J. M.; Shkuropat, K.; Stephanou, K.; Svetlicinaia, O.; Tali, A.; Verano Izaguirr, J. J. (2015) Workplace Busyness and Multitasking. Conference Paper. May 2015. Conference: 17th EAWOP congress, at Oslo, Norway.

Scroll to Top