Sandra Vetik

Kuulsad psühholoogid (täpsemalt Henry A. Murray ja Clyde Kluckhohn) on öelnud, et igas inimeses on midagi ühist kõikide inimestega, midagi ühist mõnede inimestega ning midagi, mis on omane vaid talle endale. Psühholoogina paeluvad mind eelkõige esimene ja viimane – ühelt poolt kõikide ühisosa ning teiselt poolt igaühe unikaalsus. Nendele kahele tasandile keskendudes saab inimest näha ja kuulda hinnanguid andmata, mõistva uudishimuga. Me kõik kogeme valu ja segadust või takerdume oma püüdlustes. Kõik me teeme seda ainult iseendale omasel viisil, põimides need kogemused oma kordumatusse eluloosse. Oma töös püüangi lähtuda just sellel teadmisel rajanevast hinnanguvabast austusest inimese ja tema kogemuse vastu.

Kvalifikatsioon
Kliiniline psühholoog

Kogemus
2022 – tänaseni AT Praksis OÜ, kliiniline psühholoog
2022 – tänaseni Pärnu Haigla – psühhiaatriakliinik, kliiniline psühholoog
2022 – 2022 Pärnu Haigla – psühhiaatriakliinik, kliinilise psühholoogia praktika TÜ kutseaasta raames
2021 – 2022 SA Tallinna Lastehaigla – Laste Vaimse Tervise Keskus, kliinilise psühholoogia praktika TÜ kutseaasta raames
2020 – 2021 Meeletervis OÜ, psühholoog
2017 – 2021 MTÜ Papaver, psühholoog
2015 – tänaseni MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, psühholoog
2019 – 2020 Tartu Ülikooli Tallinna esindus, Kognitiivse psühholoogia ja neuroteaduse labor, spetsialist
2017 – 2018 Estonian Business School, lektor
2015 – 2016 Tallinna 21.Kool, psühholoog
2014 – 2016 MTÜ Lahendus.net, klienditöö koordinaator
2013 – 2015 Tartu usaldustelefon, psühholoogiline nõustaja
2012 – 2017 MTÜ Lahendus.net, psühholoogiline nõustaja

Hariduskäik
2022 – 2024 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni Kool – Kognitiiv- käitumisteraapia põhikursus
2021 – 2022 Tartu Ülikool – Kliinilise psühholoogi kutseaasta 60EAP
2012 – 2017 Tartu Ülikool – psühholoogia magistrikraad
2013 – 2014 Helsingi Ülikool – üliõpilasvahetus Erasmuse programmi raames
2009 – 2012 Tartu Ülikool – psühholoogia bakalaureusekraad

Olulisemad täiendkoolitused
2020 – 2021 Harvardi Ülikooli veebipõhine õppeplatvorm – Fundamentals of Neuroscience
2020 The Theraplay Institute – Introductory Theraplay and Marschack Interaction Method Training
2018 – 2019 Eesti Psühhoanalüütiline Selts – Psühhoanalüütiline baaskoolitus
2018 Eesti Pereteraapia Koolituskeskus – Pereteraapia algkursus
2017 Tartu Ülikool täiendõppeprogramm – Suitsiidiriski hindamine
2013 – 2014 Eesti Kognitiiv-Käitumisteraapia Assotsiatsioon – Kognitiiv-käitumisteraapia algkursus

Scroll to Top