Psühholoogiline sekkumine

Käesolevalt õpib Anneliis kognitiiv- ja käitumisteraapia põhiväljaõppes. Oma töös kombineerib ta aga kognitiiv- ja käitumisteraapiat teiste seni algtasemel õpitud terapeutiliste sekkumistega. Täiskasvanutel kasutab ta lisaks lahenduskeskse lühi- ja pere- ja paariteraapia printsiipe. Lastel ja noortel rakendab ta lisaks Theraplay ja mänguteraapia põhimõtteid.

Anneliisi teadmised ja oskused võimaldavad keerukat olukorda täpsemalt uurida ja hinnata, iseennast ja teisi paremini mõista ja uusi toimetuleku oskusi õppida. Seeläbi on võimalik soovitud muutust läbi oma mõtete, tunnete ja käitumise ellu viia.

Lisaks pakub Anneliis töö- ja organisatsioonipsühholoogia alast konsultatsiooni. Muutused ühiskonnas, majanduses ja tehnoloogia osatähtsuse suurenemisel on kasvatanud vajadust tööpsühholoogide järgi. Tööpsühholoog töötab koos juhtide, personaliosakonna ning koolitus- ja arendusüksusega.

Läbi psühholoogiliste teooriate ja printsiipide saab inimfaktori mõju töökeskkonnas kaardistada, hinnata, protsesse juhtida ning vajalikku muutust ellu viia. Eesmärgiga niisiis tõsta töö tulemuslikkust ja parandada töötajate tööelu kvaliteeti.