Psühholoogiline nõustamine

Anneliis kombineerib enda töös erinevaid seni algtasemel õpitud terapeutilisi sekkumisi. Täiskasvanutel lahenduskeskse lühi-, kognitiiv- ja käitumis-, pere- ja tunnetekeskse paariteraapia printsiipe. Lastel ja noortel vanema ja lapse suhtel põhinevaid diaadilise arenguteraapia ja Theraplay põhimõtteid ning mängu-, kognitiiv- ja käitumis, ja pereteraapia aluseid. Norcross ja Goldfriend (2005) on oma raamatus “Handbook of Psychotherapy Integration (2nd ed.)” välja toonud, et kahe või enama teraapia põhimõtte ühendamine suurendadab nii efektiivsust, tõhusust kui kohaldatavust ja toob seeläbi parema tulemuse, kui ainult ühele teraapiale tuginedes.

Anneliisi teadmised ja oskused võimaldavad keerukat olukorda täpsemalt uurida ja hinnata, iseennast ja teisi paremini mõista ja uusi toimetuleku oskusi õppida. Seeläbi on võimalik soovitud muutust läbi oma mõtete, tunnete ja käitumise ellu viia.

Lisaks pakub Anneliis töö- ja organisatsioonipsühholoogia alast konsultatsiooni. Muutused ühiskonnas, majanduses ja tehnoloogia osatähtsuse suurenemisel on kasvatanud vajadust tööpsühholoogide järgi. Tööpsühholoog töötab koos juhtide, personaliosakonna ning koolitus- ja arendusüksusega.

Läbi psühholoogiliste teooriate ja printsiipide saab inimfaktori mõju töökeskkonnas kaardistada, hinnata, protsesse juhtida ning vajalikku muutust ellu viia. Eesmärgiga niisiis tõsta töö tulemuslikkust ja parandada töötajate tööelu kvaliteeti.