Lahenduskeskne Lühiteraapia

Lahenduskeskne lühiteraapia hõlbustab muutuste teket, kus ollakse huvitatud positiivsusest ja arengust. Lahenduskeskse tööviisi lähtekohaks on see, mida inimene juba oskab teha ning kuidas võiks seda uuesti ja enam teha probleemolukordade lahendamiseks. Lahenduskeskse lühiteraapia järgi suured probleemid ei nõua vältimatult suuri otsuseid, väiksemgi muutus võib põhjustada muutuse kogu sündmuste ahelas.

Kognitiiv- Ja Käitumisteraapia

Kognitiiv- ja käitumisteraapia põhjal on mõtted, tunded ja käitumine omavahel seotud ning muutus ühes põhjustab muutuse ka teistes. Halb enesetunne ja toimetulekuraskused on põhjustatud negatiivsetest mõtetest, tõlgendustest ja tähendustest. Kognitiiv- ja käitumisteraapia puhul tehakse kindlaks toimetulekut takistavad mõttemustrid ning seatakse need uurimise alla. Otsitakse alternatiivseid seletusi, mille käigus sekkutakse takistavatesse hoiakutesse ning õpitud toimetuleku reeglitesse.

Pere- Ja Tunnetekeskne Paariteraapia (EFT)

Pereteraapias uuritakse omavahelisi suhteid ning elustaadiume ja sündmusi. Uuritakse peresüsteemi ja toimetulekut takistavaid negatiivsed mustreid. Tunnetekeskne paariteraapia (EFT) suurendab läheduse ja turvatunnet, aitab mõista üksteise kogemust ja vajadusi ning läbi uute oskuste õppimise õpetab nendega paremini arvestama.