Kognitiiv- Ja Käitumisteraapia

Kognitiiv- ja käitumisteraapia põhjal on mõtted, tunded ja käitumine omavahel seotud ning muutus ühes põhjustab muutuse ka teistes. Halb enesetunne ja toimetulekuraskused on põhjustatud negatiivsetest mõtetest, tõlgendustest ja tähendustest. Kognitiiv- ja käitumisteraapia puhul tehakse kindlaks toimetulekut takistavad mõttemustrid ning seatakse need uurimise alla. Otsitakse alternatiivseid seletusi, mille käigus sekkutakse takistavatesse hoiakutesse ning õpitud toimetuleku reeglitesse.

Pere- Ja Paariteraapia

Pereteraapias uuritakse omavahelisi suhteid ning elustaadiume ja sündmusi. Uuritakse peresüsteemi ja toimetulekut takistavaid negatiivsed mustreid. Paariteraapia suurendab läheduse ja turvatunnet, aitab mõista üksteise kogemust ja vajadusi ning läbi uute oskuste õppimise õpetab nendega paremini arvestama.