Organisatsioonid

 

Organisatsiooninõustamine kätkeb endas inimfaktori mõjutamist töökeskkonas, kus inimene sobitatakse tööle ja töö sobitatakse inimesele. Sellest tulenevalt hõlmab töö- ja organisatsioonipsühholoogia kolme valdkonda: tööpsühholoogia, personalipsühholoogia ja organisatsioonipsühholoogia.

 

  • Tööpsühholoogia: töö analüüs, töö hindamine, töötervishoid ja -ohutus
  • Personalipsühholoogia: personali juhtimine, valik ja värbamine, hindamine, koolitus ja arendamine, planeerimine, motiveerimine ja tasustamine, uuringud
  • Organisatsioonipsühholoogia: organisatsiooni arendus, juhtimine, meeskonnatöö, kommunikatsioon, kultuur, väärtused