Anneliis Tali

Anneliisi teekond psühholoogiani on olnud väljakutseterohke, samas põnev ja silmiavardav. Tema esimene valik pärast keskkooli lõpetamist oli õppima minna matemaatilist statistikat ja filosoofiat. Sel hetkel 19-aastase noore neiuna tundis ta huvi, et mida on üldse võimalik teada ja kuidas seda on võimalik teada. Need kaks mainitud eriala sobisid tema hinnangul selle teada saamiseks väga hästi.
Õige pea ta leidis, et õhtumaade suured mõtlejad on nende teemade üle sajandeid pead murdnud ja seletavaid teooriaid on leitud mitmeid. Anneliisi jaoks jäid need liiga teoreetilisteks. Nendest puudusid inimeste elukogemused, väärtushinnangud, väljakutsed, valmisolek õppida ja muutuda, huumorimeel ning lahkus. Läbi mille saab tegelikult Anneliisi vaatevinklist inimeseks olemist kõige paremini kirjeldada. Selle põhjal otsustas ta sukelduda psühholoogia maailma ja algas tulihingeline pühendumine oma erialale.

Kvalifikatsioon

Kliiniline psühholoog, Kliiniline lapsepsühholoog

Kogemus

2019 – tänaseni Ida-Tallinna Keskhaigla – neuroloogiaosakond, kliiniline psühholoog
2018 – tänaseni Psühhoteraapiapraksis Kaare & Pruul, kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog
2018 – SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, üldpsühhiaatria praktika
2017 – tänaseni Pekonsult AS – projektipõhine, töö- ja organisatsioonipsühholoog
2016 – 2017 ToughWood Capital OÜ – projektipõhine, töö- ja organisatsioonipsühholoog
2016 – SA Tallinna Lastehaigla, laste- ja noorukitepsühhiaatria praktika
2015 – 2018 SA Tallinna Lastehaigla – onko- ja hematoloogiaosakond, kliiniline lapsepsühholoog
2015 – 2017 MTÜ Papaver, psühholoog
2015 – Eesti Töötukassa, töö- ja organisatsioonipsühholoogia praktika
2014 – 2015 Jüri Gümnaasium, koolipsühholoog
2013 – 2014 Tallinna Tehnikaülikool – tööpsühholoogia instituut, assistent
2012 – 2013 SA TÜ Kliinikumi Lastefond, vabatahtlik
2012 – 2013 Tartu Nõustamis- ja Kriisiabi keskus, psühholoog-assistent
2012 – 2013 SA TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik – laste- ja noorteosakond, tegevusjuhendaja
2011 – 2012 Tartu Nõustamis- ja Kriisiabi keskus, vabatahtlik
2011 – 2012 SA TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik – laste- ja noorteosakond, vabatahtlik

Organisatsioonidesse kuulumine

Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit
Eesti Kliiniliste Psühholoogide Selts
Eesti Lastepsühholoogide Ühing
Eesti Pereteraapia Ühing
Eesti Psühhiaatrite Selts
Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Ühing
The Finnish Theraplay Association

Hariduskäik

2018 – 2020 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni Kool – Kognitiiv- käitumisteraapia põhikursus
2018 – käesolev hetk The Finnish Theraplay Association – Theraplay training programme
2017 – 2018 Tartu Ülikool – kliinilise psühholoogi kutseaasta õppekava 60EAP
2016 – 2018 Tartu Ülikool – kliinilise psühholoogia täiendusõpe magistriastmes 60EAP
2013 – 2016 Tallinna Tehnikaülikool – töö- ja organisatsioonipsühholoogia magistrikraad cum laude
2009 – 2013 Tartu Ülikool – psühholoogia bakalaureusekraad
2006 – 2009 Vanalinna Hariduskolleegium
1997 – 2006 Jakob Westholmi Gümnaasium

Täiendkoolitused

2019 Happily Family – Spring 2019 Conference
2019 Helen Pikkat, Kadi Epler – Neuropsühholoogilised sekkumised taastusravis
2019 The Finnish Theraplay Association – Parenting Day
2018 Eesti Kliiniliste Psühholoogide Selts – MMPI-2 tutvustav koolitus
2018 Tartu Ülikool – WAIS III kasutajakoolitus
2018 Tartu Ülikool – Isiksusehäirete hindamine struktureeritud intervjuu IPDE-ICD-10ga
2018 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon Kevadkonverents – Emotsiooniregulatsiooni kognitiiv-käitumuslikud sekkumised
2018 The Finnish Theraplay Association – Mentalizing Day
2018 The Finnish Theraplay Association – Marschak Interaction Method Day
2017 The Theraplay Institute – Group Theraplay
2017 The Theraplay Institute – Level One Theraplay and Marschak Interaction Method Training Course
2017 Monica McGoldrick – The Genogram Journey: Reconnecting with One’s Own Family
2017 Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy & Parenting – Level One: Introducing a framework for therapy and parenting developmentally traumatised children
2017 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni Kevadkonverents – Laste ja noorukite kognitiiv-käitumisteraapia: kogemused ja uued suunad
2017 Zero to Three: National Center for Infants, Toddlers, and Families – DC:0-5 Diagnostic Classification of Mental Health & Development Disorders of Infancy and Early Childhood
2017 Nimrod Sheinman – Laste ärksameelsuse arendamine
2017 Samuel Schürer – Teismeliste nõustamine
2017 Eesti Kliiniliste Psühholoogide Selts – Autismispektri häired DSM-5 järgi, diferentsiaaldiagnostika ja kognitiivkäitumuslikud terapeutilised lähenemised
2016 Laste Vaimse Tervise Keskus – Lõpukonverents
2016 International Centre for Exellence in Emotionally Focused Therapy – Externship in Emotionally Focused Couples Therapy
2016 Ben Furman – Põngerjaõpetus
2016 Alice Pehk – Muusikalise mindfulness’i treening
2016 Gillian Todd – Motivational Enchancement Therapy for Eating Disorders: working with Patients and Carers
2016 Mimi Strange, Maja Leth Laursen – Laps ja noor seksuaalselt väärkohtlejana
2015 Emma Moat – Mänguterapeudi väljaõpe
2015 Maurizio Andolfi – Individual, Couple and Family Therapy: How to Choose Which is Best?
2015 Simon R. Wilkinson – Kiindumushäirega laps
2015 Laste Vaimse Tervise Keskus – Avakonverents
2015 Sotsiaalkindlustusamet – Hameti hindamismetoodika
2015 MTÜ Pereteraapia Instituut – Sissejuhatus pereteraapiasse
2015 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon – Kuidas ravida madalat enesehinnangut KKT-s
2015 Richard Graham – Laste digisõltuvus
2015 Equilibre MTÜ – Erivajadustega laps ja ratsutamisteraapia
2015 Tasapisi Targemaks MTÜ – Loomad psühhoteraapias
2015 Tasapisi Targemaks MTÜ – Loomateraapia ABC
2015 Anthony Robbins – Unleash the Power Within
2015 Henna Haravuori – Kiddie-Sads diagnostiline intervjuu II osa
2014 Henna Haravuori – Kiddie-Sads diagnostiline intervjuu I osa
2014 Tartu Ülikool – Sissejuhatus kognitiiv- ja käitumisteraapiasse
2014 International Applied Military Psychology Symposium – The Power of Multidisciplinarity of Military Psychology
2014 Avatud Hariduse Liit Tartu Keskuse Erakool – Lahenduskeskse lühiteraapia algkursus
2013 SA Tartu Ülikooli Kliinikum – Lastel esinevad meeleolu- ja käitumishäired
2012 SA Tartu Ülikooli Kliinikum – Vaimne tervis-väärtus meie kõigi jaoks

Publikatsioonid ja ettekanded

Jõeveer, K.; Tali, A.; Tark, R. (2017) Vaimne tervis onkoloogias: psühholoogi perspektiiv. Triumf In Me blogi postitus. Oktoober.

Kamdron, T; Tali, A. (2017) Perceived effectiveness in Estonian virtual teams: relationships with trust, team commitment and efficacy beliefs. Interactive Poster Presentation. May 2017. Conference: 19th EAWOP congress, at Dublin, Ireland.

Tali, A. (2015) Kuidas mõelda lapse murest. Rae Sõnumid. Märts, lk 9.

Tali, A. (2016) Kuidas mänguteraapia väikest hinge ravib. Meie Lapse Tervis. Sügis, lk 44-48.

Tali, A. (2017) Kuidas selgitada põnnile õe või venna sündi. Pere ja Kodu. Jaanuar, lk 80.

Tali, A. (2018) Kui kollektiivis valitseb süstemaatiline presenteism. Konverentsi ettekanne. Eesti Psühholoogia Konverents 2018. Veebruar. Tallinn, Eesti.

Tark, R.; Jõeveer, K.; Tali, A.; Haljas, K. (2018) Tervisepsühholoogia: psühholoogi roll vähiravis. Eesti Arst, 97, 6, 319-325.

Teichmann, M.; Murdvee, M.; Hellamaa, T.; Malik, A. S.; Ngana, W. G.; Pitkanen, J. M.; Shkuropat, K.; Stephanou, K.; Svetlicinaia, O.; Tali, A.; Verano Izaguirr, J. J. (2015) Workplace Busyness and Multitasking. Conference Paper. May 2015. Conference: 17th EAWOP congress, at Oslo, Norway.