Mänguteraapia

Mänguteraapias on mänguasjad lapse sõnad ja mäng lapse keel. Laps saab mängu abil võimaluse väljendada oma sisemaailma – mõtteid ja tundeid ning arusaama ümbritseva maailma kohta. Terapeut aitab lapsel läbi mängu lahendada tema jaoks üles kerkinud probleeme, arendada suhtlemisoskust, väljendada oma tundeid ja kohandada oma käitumist. Mänguteraapias kasutatakse laia valikut kunsti- ning mängulisi tehnikaid. Sealhulgas on kasutusel savi, liiv, figuurid, joonistamine, kleepimine, meisterdamine, muusika, liikumine, metafoorkaardid, käpiknukud, visualiseerimine jms.

Loomateraapia

Loomateraapias kaasatakse loomad töösse. Loomad lasevad meil olla need, kes me oleme. Nad pakuvad usaldust, rõõmu, hinnanguvaba olemist, pühendumist. Loomad soodustavad suhtlemist teiste inimestega ning vähendavad üksindust ja pakuvad tingimusteta lähedust, füüsilist kontakti ja turvatunnet. Loomateraapia aitab parandada eneseteadlikkust, sotsiaalseid ja koostöö oskusi ning läbi jäljendamise õppida uusi käitumisviise.

Pereteraapia

Laste ja noorte abistamine perekonna abil toimub läbi pereliikmete mõistmise, toetamise ja kaasamise. Pere on nagu iga teine süsteem, mille kõik liikmed mõjutavad üksteist. Oluline on, et igal pereliikmel on oma selge roll, millega kaasneb vabadus ja vastutus.