Mänguteraapia

Mänguteraapias on mänguasjad lapse sõnad ja mäng lapse keel. Laps saab mängu abil võimaluse väljendada oma sisemaailma – mõtteid ja tundeid ning arusaama ümbritseva maailma kohta. Terapeut aitab lapsel läbi mängu lahendada tema jaoks üles kerkinud probleeme, arendada suhtlemisoskust, väljendada oma tundeid ja kohandada oma käitumist. Mänguteraapias kasutatakse laia valikut kunsti- ning mängulisi tehnikaid. Sealhulgas on kasutusel savi, liiv, figuurid, joonistamine, kleepimine, meisterdamine, muusika, liikumine, metafoorkaardid, käpiknukud, visualiseerimine jms.

Lahenduskeskne Lühiteraapia

Lahenduskeskne lühiteraapia hõlbustab muutuste teket, kus ollakse huvitatud positiivsusest ja arengust. Lahenduskeskse tööviisi lähtekohaks on see, mida inimene juba oskab teha ning kuidas võiks seda uuesti ja enam teha probleemolukordade lahendamiseks. Lahenduskeskse lühiteraapia järgi suured probleemid ei nõua vältimatult suuri otsuseid, väiksemgi muutus võib põhjustada muutuse kogu sündmuste ahelas.

Pereteraapia

Laste ja noorte abistamine perekonna abil toimub läbi pereliikmete mõistmise, toetamise ja kaasamise. Pere on nagu iga teine süsteem, mille kõik liikmed mõjutavad üksteist. Oluline on, et igal pereliikmel on oma selge roll, millega kaasneb vabadus ja vastutus.