Temperamenditüüp on tõsine erivajadus

Temperamenditüübi märkamata ja arvestamata jätmine lapseeas võib viia täiskasvanueas tõsiste tagajärgedeni. Kuna meie pedagoogilise praktika juured pärinevad paljus stalinistlikust-lõssenkistlikust looduskäsitusest, kus inimene kuulutati looduse valitsejaks, siis pole...

Kuidas märgata HEV-last?

Keda ja kuidas koolis märgata? Kas üldse? Meie ühiskond on viimaste aastakümnetega teinud läbi suured muutused, mistõttu on lapsed koolis varasemast teistsugused. Kuid kas kool jaksab nende muutustega sammu pidada? Täpselt 20 aastat tagasi astusin ma ülikooli...

Vaimne tervis onkoloogias: psühholoogi perspektiiv

Oktoobris intervjueerisime kaht onkoloogia valdkonnas tegutsevat psühholoogi. Kaie Jõeveer (KJ) töötab Tartu Ülikooli Kliinikumis peamiselt täiskasvanutega ning Anneliis Tali (AT) Tallinna Lastehaiglas lastega. Küsisime ekspertidelt psühholoogilise toe olulisuse kohta...