Swedbanki personalidivisjoni juhi Signe Kaursoni sõnul saab pank mitmekesisest töötajaskonnast kasu ka äriliselt.

Swedbank on üks ettevõtetest, kes on liitunud projekti “Erinevus rikastab” raames loodud mitmekesisuse kokkuleppega. “Rahvusvahelise organisatsioonina on meie töötajaskonnas esindatud väga erinevad ühiskonnagrupid ja võrdse kohtlemise põhimõte ja erisuste austamine on loomulik osa meie headest tavadest,” ütles Kaurson, “Kokkuleppega liitumine ei olnud meie jaoks mitte tõuge teemaga tegelema asumiseks, vaid pigem avalik kinnitus, et peame seda küsimust oluliseks.”

Mitmekesisuse väärtustamisest saab pank mitut moodi kasu, märkis Kaurson. “Ühelt poolt on selle taga soov anda panus ühiskonna üldiste suundade arengusse – meie positsioon annab meile võimaluse oma põhimõtete avaliku toetamise kaudu kujundada ka ümbritsevat sotsiaalmajanduslikku keskkonda,” ütles Kaurson. Ta lisas, et seejuures ootavad ka nende töötajad, et nad oleksid ettevõttena selles teemas ühiskondlikuks eeskujuks.

“Samas on erisuste hindamisel kahtlemata ka äriline mõõde. Mitmekülgsem töötajaskond loob paremad eeldused loovuseks ja innovatsiooniks ning võimaldab täpsemalt tabada erinevate kliendigruppide ootusi,” märkis Kaurson, “Töökeskkond, kus töötajaid väärtustatakse eelarvamustevabalt, olenemata nende erinevustest, tagab kõrgema rahulolu ja lojaalsuse olemasolevate töötajate seas ning konkurentsieelise tööjõuturul, mis tulevikuperspektiivi silmas pidades on kujunemas võtmeküsimuseks.”

Äripäev küsis ettevõtjatelt, miks on nad liitunud mitmekesisuse kokkuleppega ning kas motivaatoriks oli mainekujundus või majanduslik kasu. Mitmekesisuse lepe on vabatahtliku kokkulepe, millele alla kirjutades kinnitab ettevõte, et hindab mitmekesisuse põhimõtteid nii oma töötajate kui klientide seas ning kohtleb neist kõiki võrdselt.

Teksti autor Inga Jakobson (9 november, 2013). Kättesaadav http://www.aripaev.ee/uudised/2013-11-09/swedbank_erinevusi_hindaval_tooandjal_on_konkurentsieelis